| ua | ru | en |
:: About | Products | Services | Publication | Analytics | Contacts | Вход для клиентов
:: e-Ukraine | "CESARIS" | CSP GOST 34.310 | the NBU format library | S/SMS | "FraudGuard" | Additional features | Examples | Questions (FAQ) |


Електронна Україна

Система відповідає діючому законодавству України, а саме:

 • Закону України «Про електронний цифровий підпис»;
 • Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
 • Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
 • Закону України «Про інформацію»;
 • Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;
 • Доктрині інформаційної безпеки України, затвердженої Указом президента України від 8 липня 2009 року;
 • Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 17 жовтня 1997 року №1153;
 • Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах державної влади» від 28 жовтня 2004 року №1453;
 • Наказу Державного комітету архівів України «Про затвердження Порядку зберігання електронних документів в архівних установах» від 25 квітня 2005 року №49.

  Крім того, в Системі реалізовано вимоги, що висуваються Інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, схваленої Нормативно-методичною комісією Держкомархіву (протокол засідання від 12 жовтня 2010 року №2).

  Серед основних бізнес-процесів Системи слід виділити:

 • реєстрація користувача;
 • персоналізація користувача;
 • реєстрація в системі юридичної особи з визначенням керівника;
 • визначення відповідальних (особа, структурний підрозділ) за реєстрацію документів;
 • визначення відповідальних (особа, структурний підрозділ) за попередній розгляд документів;
 • створення організаційно-штатної структури;
 • створення зведеної номенклатури справ та номенклатур справ структурних підрозділів;
 • заведення журналів (вхідні, вихідні, внутрішні, звернення громадян) та їх налаштування;
 • подання запиту на вступ до організації та прийняття такого запиту; налаштування прав та повноважень конкретної особи;
 • введення документу зі сканера;
 • реєстрація вхідного документу;
 • попередній розгляд вхідного документу та підготовка проекту резолюції;
 • подання проекту резолюції на підпис керівникові;
 • внесення змін до проекту резолюції за необхідності керівником та підпис керівником зміненої резолюції;
 • отримання керівником структурного підрозділу розписаного документу;
 • накладання керівником структурного підрозділу особистої резолюції та відправлення документа на виконання;
 • опрацювання документа, підготовка проекту відповіді, збереження проекту відповіді;
 • підписання проекту відповіді та відправлення документа на доповідь;
 • формування зауважень до документу, що доповідається, та повернення документу на доопрацювання; опрацювання зауважень та повторна доповідь;
 • погодження документа, що поданий на доповідь, та відправка його вищестоящому керівництву;
 • попередня реєстрація документа перед підписом керівника;
 • підпис керівником вихідного документа; відправка вихідного документа;
 • долучення до справи та зняття з контролю;
 • передача справ до електронного архіву.

  В Системі передбачена окрема підсистема контролю виконавчої дисципліни.

  Система була продемонстрована та отримала попереднє схвалення фахівцями Державної архівної служби України (протокол наради від 28 лютого 2011 року), Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (протокол наради від 22 лютого 2011 року), Фонду державного майна України (протокол наради від 2 березня 2011 року), Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (протокол наради від 9 березня 2011 року), Міністерства оборони України (протокол наради від 15 березня 2011 року), Національної комісії з питань регулювання зв’язку України (протокол наради від 21 березня 2011 року).

  Основні переваги Системи:

  Чітке регламентування прав та обов’язків користувачів, можливість працювати з документами з будь-якого місця світу в захищеному режимі, обов’язковість підписування всіх дій електронним цифровим підписом, можливість роботи між організаціями в електронному вигляді (вирішення проблеми міжвідомчого документообігу та звернення громадян в електронному вигляді), контрольованість всіх дій користувачів з наступною юридичною відповідальністю за кожну дію тощо.

  Система впроваджується як інсталяція на сервери замовників , так і у режимі «віддаленого користування» (аутсорсінг) на серверах ДП «УСС». В Системі використовуються сертифікати цифрового підпису, що відповідають чинному законодавству, зокрема спільному Наказу Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Технічних специфікацій форматів представлення базових об’єктів Національної системи електронного цифрового підпису» від 13 серпня 2010 року №8/229, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року №1052/18347.

  Система для органів державної влади впроваджується БЕЗКОШТОВНО. Вартість підтримки (технічного супроводження) визначається в залежності від потреб та структури замовника, але не перевищує 96 тисяч гривень на рік на один ЄДРПОУ. В вартість супроводження включається вартість навчання Ваших фахівців роботі в Системі. Для комерційних структур Система впроваджується на договірних засадах. • :: About | Products | Services | Publication | Analytics | Contacts |
  :: e-Ukraine | "CESARIS" | CSP GOST 34.310 | the NBU format library | S/SMS | "FraudGuard" | Additional features | Examples | Questions (FAQ) |
  ©2002- "AMB" group.