| ua | ru | en |
:: Про нас | Продукти | Послуги | Публикації | Аналітика | Контакти | Вход для клиентов
:: "ЦЕЗАРІС" | Отримання сертифікату | CSP ГОСТ 34.310 | CSP ДСТУ 4145 | Бібліотека формату НБУ | TSA | Безпечний SMS | "Сторож" | ICAO ePassport | Додаткові засоби | Приклади | Інструменти та документація | Питання (FAQ) |


Єдина захищена система електронного документообігу «Електронна Україна»

Спільними зусиллями Державного підприємства «Українські спеціальні системи», що входить до сфери управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Метл» у 2010 році розроблено Єдину захищену систему електронного документообігу «Електронна Україна» (Захищена система електронного документообігу, скорочено – ЗСЕД).

Продукт відповідає національним та міжнародним стандартам, зокрема реалізує діючі технічні специфікації ЄС для систем електронного документообігу MoReq2, та за інтелектуальним та технологічним рівнем не поступається передовим світовим аналогам, а в деяких аспектах їх перевершує. Єдина захищена система електронного документообігу «Електронна Україна» розроблена у відповідності до чинного законодавства України (п. 1. стор. 2).

Єдина захищена система електронного документообігу «Електронна Україна» повністю здатна забезпечити потреби органів державної влади у документообігу, в тому числі міжвідомче спілкування, звернення громадян та велику кількість інших операцій (п.2 стор. 3-16).

Продукт попередньо отримав схвалення низки органів державної влади (п.3 стор. 17).

Розроблений програмний продукт має певні вимоги до організації роботи користувача (пп. 4, 5, 6 стор. 18-19).

Єдина захищена система електронного документообігу «Електронна Україна» (далі – ЗСЕД «Електронна Україна») для органів державної влади впроваджується БЕЗКОШТОВНО, забезпечує всі основні функції Електронного уряду України.

1. Відповідність ЗСЕД «Електронна Україна» вимогам діючого законодавства України Єдина захищена система електронного документообігу «Електронна Україна» відповідає діючому законодавству України, зокрема:

 • Закону України «Про електронний цифровий підпис»;
 • Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
 • Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
 • Закону України «Про інформацію»;
 • Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;
 • Доктрині інформаційної безпеки України, затвердженої Указом президента України від 8 липня 2009 року;
 • Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 17 жовтня 1997 року №1153;
 • Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах державної влади» від 28 жовтня 2004 року №1453;
 • Наказу Державного комітету архівів України «Про затвердження Порядку зберігання електронних документів в архівних установах» від 25 квітня 2005 року №49.

  У Системі реалізовано вимоги, що висуваються Інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, схваленої Нормативно-методичною комісією Держкомархіву (протокол засідання від 12 жовтня 2010 року №2).

  2. Перелік основних операцій ЗСЕД «Електронна Україна»

 • реєстрація користувача;
 • персоналізація користувача (Малюнок 1);

  Малюнок 1. Персоналізація користувача

 • підтвердження дій користувача в системі за допомогою сертифікатів цифрового підпису (Малюнок 2);

  Малюнок 2. Підтвердження дій користувача в системі за допомогою сертифікатів цифрового підпису

 • реєстрація в системі юридичної особи з визначенням її керівника (Малюнок 3);

  Малюнок 3. Реєстрація в системі юридичної особи з визначенням її керівника

 • визначення відповідальних (особа, структурний підрозділ) за реєстрацію документів;
 • визначення відповідальних (особа, структурний підрозділ) за попередній розгляд документів;
 • створення організаційно-штатної структури (Малюнок 4);

  Малюнок 4. Створення організаційно-штатної структури

 • створення зведеної номенклатури справ та номенклатур справ структурних підрозділів;
 • заведення журналів (вхідні, вихідні, внутрішні, звернення громадян) та їх налаштування (Малюнок 5);

  Малюнок 5. Заведення журналів

 • подання запиту на вступ до організації (реєстрацію в організації) та прийняття такого запиту;
 • налаштування прав та повноважень конкретної особи (Малюнок 6);

  Малюнок 6. Налаштування прав та повноважень конкретної особи

 • введення документу до Системи зі сканера;
 • реєстрація вхідного документу (Малюнок 7);

  Малюнок 7. Реєстрація вхідного документу

 • попередній розгляд вхідного документу та підготовка проекту резолюції;
 • подання проекту резолюції та документу на підпис керівникові;
 • можливість внесення змін до проекту резолюції, при необхідності, керівником та підпис керівником необхідної резолюції для подальшого виконання документу;
 • отримання керівником структурного підрозділу розписаного документу;
 • накладання керівником структурного підрозділу власної резолюції та відправлення документа на виконання (Малюнок 8);

  Малюнок 8. Накладання керівником структурного підрозділу особистої резолюції та відправлення документа на виконання

 • опрацювання документа, підготовка та врахування пропозицій, підготовка проекту відповіді, збереження проекту відповіді;
 • підписання проекту відповіді та відправлення документа на доповідь;
 • формування зауважень до документу, що доповідається, та повернення документу на доопрацювання;
 • опрацювання зауважень та повторна доповідь;
 • погодження документа, поданого на доповідь, та направлення його керівництву на затвердження (Малюнок 9);

  Малюнок 9. Погодження документа, що поданий на доповідь, та відправка його керівництву

 • попередня реєстрація документа перед накладанням підпису керівника;
 • перегляд всіх підписів під документом (Малюнок 10);

  Малюнок 10. Перегляд всіх підписів під документом

 • підпис керівником вихідного документа;
 • відправка вихідного документа;
 • додавання документу до справи та зняття з контролю;
 • передача справ до електронного архіву.

  В захищеній системі електронного документообігу «Електронна Україна» передбачена окрема підсистема контролю виконавчої дисципліни (Малюнки 11-21).  Малюнок 11. Можливості звітності ЗСЕД «Електронна Україна»  Малюнок 12. Вибір параметрів формування довідки про документи, що знаходяться на контролі за певний період  Малюнок 13. Довідка про документи, що знаходяться на контролі  Малюнок 14. Вибір параметрів формування довідки про стан виконавчої дисципліни  Малюнок 15. Довідка про стан виконавської дисципліни в організації  Малюнок 16. Вибір параметрів формування довідки про документи, що знаходяться на контролі в певному структурному підрозділі  Малюнок 17. Довідка про документи, що знаходяться на контролі  Малюнок 18. Вибір параметрів формування довідки про документи, що надійшли від певного адресата  Малюнок 19. Довідка про документи, що надійшли від певного адресата  Малюнок 20. Вибір параметрів формування довідки про кількість документів одного виду, що надійшли до організації  Малюнок 21. Довідка про кількість документів одного виду, що надійшли до організації

  3. Результати тестової експлуатації ЗСЕД «Електронна Україна»

  Захищена система електронного документообігу «Електронна Україна» була продемонстрована та отримала попереднє схвалення фахівцями Державної архівної служби України, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства оборони України, Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Міністерства закордонних справ України.

  До основних переваг ЗСЕД «Електронна Україна» слід віднести: чітке регламентування прав та обов’язків користувачів, можливість працювати з документами з будь-якого місця в захищеному режимі, обов’язковість підписування всіх дій електронним цифровим підписом, можливість роботи між організаціями в електронному вигляді (вирішення проблеми міжвідомчого документообігу та звернення громадян в електронному вигляді), контрольованість всіх дій користувачів з наступною юридичною відповідальністю за кожну дію тощо.

  Система впроваджується або у режимі інсталяції на сервери замовників, або у режимі «віддаленого користування» (аутсорсінг) на серверах ДП «УСС». В Системі використовуються сертифікати цифрового підпису, що відповідають чинному законодавству, зокрема спільному Наказу Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Технічних специфікацій форматів представлення базових об’єктів Національної системи електронного цифрового підпису» від 13 серпня 2010 року №08/229, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року №1052/18347.

  Система для органів державної влади впроваджується БЕЗКОШТОВНО.  4. Вимоги до апаратного забезпечення сервера для функціонування ЗСЕД «Електронна Україна»:

  Компонента

  Вимога

  Процесор

  1,4 ГГц (Процесор з архітектурою x86-64).

  Оперативна пам'ять

  Мінімальний об’єм - 512Мб, функціональний об’єм - 8Гб.

  Жорсткий диск

  Мінімальний об’єм – 32Гб.

  Мережа

  ЛОМ, вихід в Internet  Вимоги до програмного забезпечення сервера:


 • MS Windows Server 2008 R2;
 • MS SQL Server 2008 R2;
 • .NET Framework 4.0;
 • Криптографічний сервіс-провайдер «ЦЕЗАРІС-CSP»

  5. Вимоги до програмного забезпечення клієнтського ПК користувача ЗСЕД «Електронна Україна»:


  Компонент

  Вимога

  Операційна система

  Windows XP SP3 або більш нова ОС сімейства Windows

  Інтернет - браузер

  Як мінімум, один браузер зі списку:

  ·         Internet Explorer 8*

  ·         Opera 11*

  ·         Firefox 3.5*

  ·         Chrome 10*

  *- або більш нова версія

  Java - машина

  Java SE 6 Update 24 або більш нова версія

  Криптопровайдер

  Криптографічний сервіс-провайдер

  «ЦЕЗАРІС-CSP»

  Носій ключової інформації

  Захищений носій, який містить мінімально одну структуру ключів, призначену для накладання/перевірки ЕЦП: особистий ключ та сертифікат відкритого ключа. Для функцій шифрування звичайно використовується окрема структура, спеціально призначена для функцій шифрування*

  * на носії можуть розміщатись декілька структур ключів  6. Вимоги до складу персоналу:

  Склад персоналу повинен бути достатнім для моделювання ролей персоналу захищеної системи електронного документообігу «Електронна Україна», що передбачені штатним розкладом. Крім того, персонал повинен мати достатню кваліфікацію для роботи з одним з вказаних вище браузерів та ОС Windows.

  Для роботи в Системі користувач повинен мати власний сертифікат. Вимоги до налаштування робочого місця користувача ЦСК «УСС-Цезаріс», порядок отримання власного сертифікату та подальша робота з власним ключем і сертифікатом викладені в Інструкції користувача ЦСК «УСС-Цезаріс».

  Дії з документом (в тому числі підпис документа) в системі відбуваються за допомогою сертифіката електронно-цифрового підпису (ЕЦП). При виборі сертифіката ЕЦП контролюється повний збіг реєстраційної інформації у сертифікаті та в реєстраційних даних користувача в Системі. У випадку невідповідності цих даних одне одному підпис документа неможливий!

  Для того, щоб ознайомитися з роботою системи, користувачу достатньо перейти за посиланням http://eukr.eplife.info. Також існує детальна інструкція, яка знаходиться за посиланням http://eukr.eplife.info/#~/Wiki/Article. • :: Про нас | Продукти | Послуги | Публикації | Аналітика | Контакти |
  :: "ЦЕЗАРІС" | Отримання сертифікату | CSP ГОСТ 34.310 | CSP ДСТУ 4145 | Бібліотека формату НБУ | TSA | Безпечний SMS | "Сторож" | ICAO ePassport | Додаткові засоби | Приклади | Інструменти та документація | Питання (FAQ) |
  ©2002- "AMB" group.